கிளைகள் - தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் - தஞ்சை வடக்கு
அண்மைச்செய்தி :

கிளைகள்

1.வலங்கைமான் கிளை:

தலைவர் : P.ஹசன் பாருக் - 9443974529

செயலாளர் :ரியாஸ் முஹம்மது - 9843758862

பொருளாளர் : பைசல் முஹம்மது - 8608262931

து.தலைவர் : முஹம்மது சித்திக் - 9894893321

து.செயலாளர் : ஷாஜஹான் - 9952528471

மருதுவரணி : முஹம்மது இல்யாஸ் - 8124481923

மாணவரணி : முஹம்மது ரியாஜ் - 9159090716

தொண்டரணி : அமீர் உசேன் - 9159756474

வர்த்தகரணி : முஹம்மது சலீம் - 9092088630

2.சோழபுரம் கிளை:

தலைவர்:-  A.கபீர் அஹ்மத்  -  9994766962

செயலாளர்:-  MJ.ஜாஹிர் உசேன்  - 9944069590

பொருளாலர்:- A. அப்துல் மாலிக்  - 9994515430

து.தலைவர்:- M.ஜாஹிர் உசேன்   - 9944464395

து.செயலாளர்:- M.ஹபிபுல்லா.  -  9791400396

3.குறிச்சிமலை - திருமங்கலக்குடி கிளை:

தலைவர்: நாவ்சாத் (முனாஃப்) - 9965852575

செயலாளர்: இனாயத் - 9751988124

பொருளாளர்: அமீர் - 9944782902

து.தலைவர்: முஹம்மது சித்திக்  9442445571

து.செயலாளர்: 

தொண்டரணி: ஜான் பாட்சா - 9486253415


4.ஆவூர் கிளை :

தலைவர் : 

செயலாளர்: 

பொருளாளர் : முகமது இத்ரிஸ் - 8220917478

து.தலைவர் :  

து.செயலாளர் :   

மருத்துவரணி :   

வர்த்தகர் அணி : 

தொண்டர் அணி : 


5.கோவிந்தகுடி கிளை:

தலைவர் : சாதிக் அலி - 9443804260

செயலாளர் : முஹம்மது ஹனீப் - 7401080052

பொருளாளர்: 

து.தலைவர் : சிக்கந்தர் பாட்சா - 9443974578

து.செயலாளர் : முஹம்மது பஹத் - 9629719137

மாணவரணி : முஹம்மது அசாருதீன் - 9003986118

தொண்டரணி : முஹம்மது ஆசிக் - 80565643796.வழுத்தூர் கிளை:

தலைவர் : அப்துல் காதர் - 9944158774

செயலாளர் : முகம்மது இர்ஷாத் - 9994791963

பொருளாளர் : கலீலுர் ரஹ்மான் - 9994177060

து.தலைவர்: பஷீர் அஹமது - 9789162240

து.செயலாளர் : ஷாஜஹான் - 9047286106

மாணவரணி : பஹத் - 9843183508


7.குடந்தை கிளை:

தலைவர் : A.S. அலாவுதீன் - 9944162646

செயலாளர் : முஹம்மது சாதிக் - 9159959911

பொருளாளர்: ஹாஜா மைதீன் - 9443402896

து.தலைவர் : இஸ்மாயில் - 8056567200

து.செயலாளர் : ராஜா முகம்மது - 8608477522

மாணவரணி : அர்ஷத்  - 9500859596

மருத்துவரணி : ஹூசைன் - 99445486118.சன்னாபுரம் கிளை:

தலைவர்:  ஜஹாங்கீர் பாட்சா - 7502410595

செயலாளர்: அபுதாஹிர் - 9042846259

பொருளாளர்:  சலீம்  -  9843061169

து.தலைவர்:  சேக் அஹமது -  9597487745

து.செயலாளர் : பஹத் -  8015259500

மாணவரணி :  நாசர் -   9629815645

மருத்துவரணி :  சமீர் - 8807805809

தொண்டரணி : நஜீர்  - 8122863414

வர்த்தகரணி : அஹமது மைதீன் - 99427934669.ஆவணியாபுரம் கிளை:

கிளை தலைவர்:- மன்சூர் அலி -   75388 69759
செயலாளர் :- வரிசை முஹம்மது -  98945 77133
பொருளாளர் :- அமீர் பைசல் -  98947 19882
துணை தலைவர்:- ஹிலால் அஹமத் -  95854 27053
துணை செயலாளர்:- ஜெஹபர் சாதிக் -  89409 73136
மாணவரணி செயலாளர்: - முஹம்மது ரிஸ்வி -  94435 64475


10.கதிராமங்கலம் கிளை:

பொறுப்பாளர்  : அபுசாலிஹ் - 848948297111.அய்யம்பேட்டை கிளை:

தலைவர் :
முகம்மது யஹ்யா - 9566858057

செயலாளர் : 
முகம்மது ரிஜ்வான் - 8012659474

பொருளாளர் :
அப்துல் கரீம் - 9944355001


து.தலைவர் :
பக்கீர் முகம்மது - 8459725020

து.செயலாளர் :
உமர் - 8838730218

மாணவரணி :
முகம்மது ஆசிக் - 950094209

மருத்துவரணி :
பஜ்லுல் - 9865438799


12.திருவிடைமருதூர்- முத்தூர் கிளை:

தலைவர்: பர்க்கத்துல்லா - 9500309529

து.தலைவர்: முகம்மது ஹக்கீம் - 9789269175

செயலாளர்: முகம்மது பாசில் - 8056578111 

து.செயலாளர்: ஃபைஜ் அகமது - 9486339661


13.பாபநாசம் கிளை:

தலைவர்: நூருல் பஷீர் - 9629295929

செயலாளர் : அப்துர் ரஹ்மான் - 9944338847

பொருளாளர் : ஜாபர் அலி - 9884854468

து. தலைவர்: முஹம்மது இஸ்மாயில் - 7904665953

து. செயலாளர் : முஹம்மது  இக்பால் - 9944960448

மாணவரணி :  முஹம்மது யாஸீன்  - 8220165417


14.கோனுலாம்பள்ளம் கிளை:

தலைவர் : தாஜூதீன்  - 9942787536

செயலாளர் : 

பொருளாளர் :
 ஹாஜா மைதீன் - 9442550739

து.செயலாளர் :
ஆசாத் அலி - 9994577674


15.சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை கிளை:

தலைவர்: M.A. சித்தீக் - 9944456516

செயலாளர்:  M.I. முஹம்மது ரபீக் - 9585684202

பொருளாளர்:M. தௌபிக் ரஹ்மான் - 9976412382

து.தலைவர்: H. ராஜா முஹம்மது அஸாருதீன் - 9688612349

து,செயலாளர்: L. சுல்தான் பாட்சா - 9698850108


16.திருப்பனந்தாள் கிளை:

தலைவர்: அக்பர் அலி - 9790525558

செயலாளர்: மஹாதிர் முஹம்மது - 9489886555

பொருளாளர்: சாதிக் - 9655481045

து.தலைவர்: ஷாஜஹான் - 9443582268

து,செயலாளர்: ரியாஸ் - 9994320509

மாணவரணி : ஜியாவுல் ஹக் -  8248942616

மருத்துவரணி : இம்ரான் - 9789261461


17.திருலோக்கி கிளை:

பொறுப்பாளர்  : R.ஜாபர் அலி - 9786603451


18.தத்துவாஞ்சேரி கிளை:

தலைவர் : சகாபுதீன் - 8903931613

செயளாளர் :- அசாருதீன் - 7708861724

பொருளாளர் :-  ஹாஜா பஃரூதீன் - 9789610614

துணை தலைவர் :- நஸ்ருதீன் - 9841934683

 துணை செயலாளர் : ஹசன் முஹம்மது  - 984075130919.மேலக்காவேரி கிளை:

தலைவர் : 
முகம்மது ஜாவித் - 9843555376

செயலாளர் :  
தீனுல் ஹக் - 9003596484

பொருளாளர் : 
ஜாபர் சாதிக் - 9629108149

து.தலைவர் : 
ஹக்கீல் அத்தாஸ் - 887092445

து.செயலாளர் :
காதர் சுல்தான் - 8012885432

மாணவரணி : அப்துர் ரஹ்மான் - 7397065079

மருத்துவரணி : அப்துர் ரஷீத் - 7358860163

தொண்டரணி : ஜியாவுதீன் - 7339137580

வர்த்தகர் அணி : சாதிக் - 9944783006

20.கொரநாட்டு கருப்பூர் கிளை:

தலைவர்: அப்துல் ஹமீது - 7373295300

செயலாளர்: முஹம்மது யாசீன் - 9952909958

பொருளாளர்:  ஹனீப் - 9790218663

துணை தலைவர்: ஷாகுல் - 9597515181

துணை செயலாளர்: முஹம்மது இபுன் - 9791951589


21.திருபுவனம் கிளை:

பொறுப்பாளர்: அன்சாரி - 9245659960


22.காட்டூர் கிளை:

பொறுப்பாளர்: S.முஹம்மது சாதிக் - 994108044523.திருநாகேஸ்வரம் கிளை:

தலைவர்: பஜ்ருதீன் - 8015151921

செயலாளர்: நூருல் அமீன் 8015259481

பொருளாளர்: மஜ்ஹர் தீன் - 9787711182

து.தலைவர்: முகமது பாஸித் - 8870654844

து.செயலாளர் - முகமது சலீம் 9585706410

மாணவரணி: முஹம்மது உமர் - 8754937326

மருத்துவரணி - சாதுல்லாஹ் கான் - 8870866143

24.நாச்சியார்கோயில் கிளை:

தலைவர் : அமீருதீன் -7339426926

செயலாளர் : சேக் -7708047208

பொருளாளர் : பிரேம் நஜீர் - 9487027948

து.செயலாளர் : பீர் அஹமது - 9791155029

மருதுவரணி : சலீம் - 9486561786

தொண்டரணி : யூசுப் - 7598363975
25.இராஜகிரி கிளை:


தலைவர்: M.அப்பாஸ் @ சாஜஹான் - 9443051950

செயலாளர்: முஹம்மது பாரூக் - 8056469960

பொருளாளர்: M.அப்துல் வஹாப் - 8220127707

து.தலைவர்:  G.முஹம்மது தாரிக் -9940700512

மாணவரணி : சுஹைப் - 8870880643

மருத்துவரணி: அஸ்ரப் - 9944314345

தொண்டரணி: ரியாஸ் கான் - 9790384202


26.சக்கராப்பள்ளி கிளை:
தலைவர்: ரஹ்மத் ஜான் - 9994881346

செயலாளர்: நஜ்முதீன் - 7708554748

பொருளாளர்: அரபாத் - 7502430221

து.தலைவர்: அன்வர் தீன் - 7845522952

து.செயலாளர்: முன்னா - 9965232378

மருத்துவரணி : ஜுபைர் - 8220681174

மாணவரணி : அனஸ் - 9787040630

27.பசுபதிகோயில் கிளை:

தலைவர்: அய்யூப் கான் - 9488381158

து.தலைவர் : பிரோஸ் - 812235793628.வடக்கு மாங்குடி:

தலைவர் :சுல்தான் மைதீன் - 9578725261

செயலாளர் : ஷாகுல் - 9578725408

பொருளாளர் : ஷாஜித் - 8608936787

து.தலைவர் : ரஹ்மான் கான் - 9578725519

வர்த்தகரணி : அமீர் - 909541256829.சுவாமிமலை கிளை:

தலைவர்: ஜாபர் அலி - 9894123898

செயலாளர்: சர்புதீன் - 9994402623

பொருளாளர் : அஸ்ரப் அலி - 9894549720

து.தலைவர்: ஒலி - 8754636727

து.செயலாளர்: ரியாஜ் - 8884626368

மருத்துவரணி : சலாவுதீன் - 9486277975


30. பண்டாரவாடை கிளை:

தலைவர்: O.J. முஹம்மது இக்பால் - 9003964158

செயலாளர்:  நியாஸ் அஹ்மது - 9944900540

பொருளாளர்: சாகுல் ஹமீது - 9789528232

து.தலைவர்: M.அப்துல் காதர் - 9789161528

து.செயலாளர்: முஹம்மது ஷாஹித் - 9944708427

மாணவரணி : முஹம்மது நிஸ்தார் - 9994013548

தொண்டரணி : முஹம்மது ஹாலித் - 9791426051

மருத்துவரணி : முஹம்மது இப்ராஹிம் - 9600963692


31. முருக்கங்குடி :

பொறுப்பாளர் : H.சர்புதீன் - 9488208549

32. ஆடுதுறை :

பொறுப்பாளர் : ராஜ் முஹம்மது - 9790796111

பொறுப்பாளர் : சர்புதீன் - 9965850190

33.
தாராசுரம் :

தலைவர்: ஷாகுல் - 8220816031

செயலாளர்: சாதிக் - 7010103121

பொருளாளர்: அன்சர் - 9442698635மாவட்ட நிர்வாகிகள்தலைவர்:


சிக்கந்தர்


9384357357செயலாளர்:


அய்யூப்கான்


9488381158பொருளாளர்:


சாகுல் பண்டாரவடை


9965596903து.தலைவர்:

திருமங்கலகுடி ஃபாருக்


9965852468
து.செயலாளர்:


அப்துல் ரஷீத்


8300867199
து.செயலாளர்:


குடந்தை சாதிக்


9159959911து.செயலாளர்:

முஹம்மது பாரித்


8870542730து.செயலாளர்:


கோவிந்தகுடி சிக்கந்தர்


7397570478
து.செயலாளர்:


சக்கராப்பள்ளி நஜிமுதீன்


7708554748
மருத்துவரணி செயலாளர்:


சாகுல் மேலக்காவேரி


9944338848
வரத்தகரணி செயலாளர்:


முஹம்மது பாரூக்


9488359351
/>மாணவரணி செயலாளர்:


இம்ரான்


8870920902
/>ரியாத் மண்டல பொறுப்பாளர்கள்

ராஜ் முஹம்மது-கருப்பூர் குடந்தை
00966559344623

ஜமால் ஹுசைன்- ஆவணியாபுரம்
00966502242651

கதிரை ஹாஜா - ஆவணியாபுரம்
00966509033239

பதிவுகளின் தொகுப்பு

பிரபலமானவை