தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் - தஞ்சை வடக்கு
அண்மைச்செய்தி :

Latest Post

மாணவிகளுக்கான தர்பியா - மேலக்காவேரி கிளை

மாணவிகளுக்கான தர்பியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 06/02/18

இடம்: கே. எம்.எஸ் நகர் மர்கஸ்

தலைப்பு: நபிகள் நாயகம் பிறப்பு

பயிற்சி அளித்தவர்: ஹசினா பேகம் ( ஆலிமா)

மாணவர்களுக்கான தர்பியா - மேலக்காவேரி கிளை

மாணவர்களுக்கான தர்பியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 06/02/18

இடம்: கே. எம்.எஸ் நகர் மர்கஸ்

தலைப்பு: பத்ர் போர்

பயிற்சி அளித்தவர்: அப்துர் ரஷித்

மாணவர்களுக்கான தர்பியா - மேலக்காவேரி கிளை

மாணவர்களுக்கான தர்பியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 06/02/18

இடம்: வடக்கு தெரு மர்கஸ்

தலைப்பு: சூரா மனனம்

பயிற்சி அளித்தவர்: அப்துல் ரஹ்மான்

தெருமுனை கூட்டம் - இராஜகிரி கிளை

தெருமுனைக்கூட்டம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்
இராஜகிரி கிளை

நாள் : 05:02:18

இடம் : மதரஸா தெரு அஜ்மல் கேப்ஸ் அருகில்

தலைப்பு : இஸ்லாத்தின் பார்வையில் டிஜிடல் இந்தியா

உரை : சகோதரர் நுஃமான்

தெருமுனை பிரச்சாரம் - வலங்கைமான் கிளை

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்,
வலங்கைமான் கிளையின்

தெருமுனை பிரச்சாரம்

நாள்: 04.02.2018 ஞாயிற்றுக் கிழமை

நேரம்: இரவு 7:00 மணி

இடம்:  பள்ளிவாசல் தெரு

உரை: சகோ. இமாம்அலி

தலைப்பு : கொள்கையில் உறுதி

அதிகமான கிளை உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

கரும்பலகை தஃவா - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

கரும்பலகை தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

நாள் :02 & 05 /02/2018

இடம் : மர்கஸ் வளாகம்

தலைப்பு : குர் ஆன் வசனம் &  ஹதிஸ்                       எண்ணிக்கை: 2

உள்ளரங்கு பயான் - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

நாள :- 02-02-2018

இடம் :  மர்கஸ்

தலைப்பு: நாவை பேனுவோம்

உரை: உமர்

கிரகணத் தொழுகை - தத்துவாஞ்சேரி கிளை

கிரகணத் தொழுகை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்
தத்துவாஞ்சேரி கிளை

நாள் : 31/01/2018 

இடம் :கிளை மார்கஸ்

தலைப்பு : நபிவழியை அமல்படுத்துவோம்
உரை: சகோ. முகம்மது பாரித்

கரும்பலகை தஃவா - குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை

கரும்பலகை தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்,
குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை

நாள் : 05-02-2018

இடம் :  IOB அருகில்

தலைப்பு : வேலை வாய்ப்பு தகவல்.

மாணவிகளுக்கான தர்பியா - மேலக்காவேரி கிளை

மாணவிகளுக்கான தர்பியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 05/02/18

இடம்: கே. எம்.எஸ் நகர் மர்கஸ்

தலைப்பு: அரபி எழத்து பயிற்சி

பயிற்சி அளித்தவர்: ஹசினா பேகம் ( ஆலிமா)

மாணவர்களுக்கான தர்பியா - மேலக்காவேரி கிளை

மாணவர்களுக்கான தர்பியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 05/02/18

இடம்: வடக்கு தெரு மர்கஸ்

தலைப்பு: சூரா மனனம்

பயிற்சி அளித்தவர்: அப்துல் ரஹ்மான்

உள்ளரங்கு பயான் - ஆவணியாபுரம் கிளை

உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்
ஆவணியாபுரம் கிளை

நாள் : 04:02:18

இடம் : சகோ.ஜெகபர் அலி AKS இல்லம்

தலைப்பு : கண்குளிர்ச்சியான உறவுகள்

உரை : சகோ.சையத் (ஆவூர்) இதில் 50க்கும் மேற்பட்ட சகோ.சகோதரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

கரும்பலகை தஃவா - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

கரும்பலகை தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

நாள் :30/01/2018

இடம் : மர்கஸ் வளாகம்

தலைப்பு :  ஹதிஸ்                       எண்ணிக்கை: 1

கரும்பலகை தஃவா - வலங்கைமான் கிளை

கரும்பலகை தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்,
வலங்கைமான் கிளை

நாள் : 04-02-2018

இடம் : சேனியத்தெரு, யூனியன் அலுவலகம் எதிரில்.

தலைப்பு : வேலை வாய்ப்பு தகவல்.

உள்ளரங்கு பயான் - ஆவூர் கிளை

உள்ளரங்கு பயான்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்
ஆவூர் கிளை

நாள் : 04.02.2018
இடம் : கிளை மர்கஸ்

தலைப்பு : அழியும் உலகமும் அழியா உலகமும்

உரை : சகோ. வழுத்தூர் கவுஸ்

உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி - மேலக்காவேரி கிளை

உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 04/02/18

இடம்: கே. எம்.எஸ் நகர் மர்கஸ்

தலைப்பு: இம்மை வாழ்க்கை எது மறுமை வாழ்க்கை எது

உரை: அப்துர் ரஷித் ( MISC)

கரும்பலகை தஃவா - ஆவூர் கிளை

கரும்பலகை தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்
ஆவூர் கிளை

நாள் : .03.02.18
தலைப்பு 1 : குர்ஆனின் அறிவியல் சான்று
தலைப்பு 2: அழைப்பு பணி

இடம் : சின்ன தெரு வளைவு

உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி - மேலக்காவேரி கிளை

உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

மேலக்காவேரி கிளை

நாள்: 04/02/18

இடம்: வடக்கு தெரு மர்கஸ்

தலைப்பு: ஜனாஸா சட்டங்கள் (தொடர்-3)

உரை: சுவாமிமலை ஜாபர் ( மாவட்ட பேச்சாளர்)

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - சோழபுரம் கிளை

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்
சோழபும் கிளை

நாள் : 05-01-18
இடம்: மேலத்தெரு , பொதுக் கூட்டம் மேடை வளாகம்

எண்ணிக்கை - 1

மாற்று மத சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது

மாணவர்களுக்கான தர்பியா - சோழபுரம் கிளை

மாணவர்கள் தர்பியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

கிளை : சோழபுரம்

நாள்: 04/0217

இடம்: மர்கஸ்

தலைப்பு: குர் ஆன் சூரா மனனம்

பயிற்றுனர்: இம்ரான் அலி

இதில் 42க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

தலைவர்:
அப்துல் மாலிக்
9965596901

செயலாளர்:
நூருல் ஹக்
9965596902

பொருளாளர்:
காதர் மீரான்
9965596903

து.தலைவர்:
சையது சுல்தான்
9965596904

து.செயலாளர்:
முஹம்மது யாசீன்
9965596905

து.செயலாளர்:
முஹம்மது ரியாஜ்
9944468428

து.செயலாளர்:
தாஹிர் சோழபுரம்
9944799779

து.செயலாளர்:
சிக்கந்தர்
9790440056

து.செயலாளர்:
முஸ்தபா
9942255994

மருத்துவரணி செயலாளர்:
சாகுல் மேலக்காவேரி
9944338848

வரத்தகரணி செயலாளர்:
முஹம்மது பாரூக்
9488359351
/>
தொண்டரணி செயலாளர்:
முஹம்மது யூசுப்
7871261236
/>
மாணவரணி செயலாளர்:
அஸார்
8883887786
/>

ரியாத் மண்டல பொறுப்பாளர்கள்

ராஜ் முஹம்மது-கருப்பூர் குடந்தை
00966559344623

ஜமால் ஹுசைன்- ஆவணியாபுரம்
00966502242651

கதிரை ஹாஜா - ஆவணியாபுரம்
00966509033239

பதிவுகளின் தொகுப்பு

பிரபலமானவை