தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள். - தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் - தஞ்சை வடக்கு
அண்மைச்செய்தி :

தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்.

தலைவர்: 
சிக்கந்தர்
9384357357 

செயலாளர்: 
அய்யூப்கான்
9488381158
பொருளாளர்

சாகுல் பண்டாரவடை 
9965596903

து.தலைவர்: 
முஹம்மது பாரித் 
8870542730 

து.செயலாளர்:  
அப்துல் ரஷீத் 
8300867199

 து.செயலாளர்: 

குடந்தை சாதிக்


9159959911

து.செயலாளர்:  
திருமங்கலகுடி ஃபாருக்

9965852468


து.செயலாளர் :

கோவிந்தகுடி சிக்கந்தர் 

7397570478

து.செயலாளர் :

சக்கராப்பள்ளி நஜிமுதீன்

7708554748

தொண்டரணி செயலாளர்:


மருத்துவரணி செயலாளர்:
சாகுல் மேலக்காவேரி
9944338848

வர்த்தகரணி செயலாளர்
முஹம்மது பாரூக்
9488359351


மாணவரணி செயலாளர்
இம்ரான் 
8870920902 


மாவட்ட நிர்வாகிகள்

தலைவர்:
சிக்கந்தர்
9384357357

செயலாளர்:
அய்யூப்கான்
9488381158

பொருளாளர்:
சாகுல் பண்டாரவடை
9965596903

து.தலைவர்:
முஹம்மது பாரித்
8870542730

து.செயலாளர்:
அப்துல் ரஷீத்
8300867199

து.செயலாளர்:
குடந்தை சாதிக்
9159959911

து.செயலாளர்:
திருமங்கலகுடி ஃபாருக்
9965852468

து.செயலாளர்:
கோவிந்தகுடி சிக்கந்தர்
7397570478

து.செயலாளர்:
சக்கராப்பள்ளி நஜிமுதீன்
7708554748

மருத்துவரணி செயலாளர்:
சாகுல் மேலக்காவேரி
9944338848

வரத்தகரணி செயலாளர்:
முஹம்மது பாரூக்
9488359351
/>
மாணவரணி செயலாளர்:
இம்ரான்
8870920902
/>

ரியாத் மண்டல பொறுப்பாளர்கள்

ராஜ் முஹம்மது-கருப்பூர் குடந்தை
00966559344623

ஜமால் ஹுசைன்- ஆவணியாபுரம்
00966502242651

கதிரை ஹாஜா - ஆவணியாபுரம்
00966509033239

பதிவுகளின் தொகுப்பு

பிரபலமானவை