தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள். - தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் - தஞ்சை வடக்கு
அண்மைச்செய்தி :

தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்.

தலைவர்: 
சிக்கந்தர்
9384357357 

செயலாளர்: 
அய்யூப்கான்
9488381158
பொருளாளர்

சாகுல் பண்டாரவடை 
9965596903

து.தலைவர்: 
முஹம்மது பாரித் 
8870542730 

து.செயலாளர்:  
அப்துல் ரஷீத் 
8300867199

 து.செயலாளர்: 

குடந்தை சாதிக்


9159959911

து.செயலாளர்:  
திருமங்கலகுடி ஃபாருக்

9965852468


து.செயலாளர் :

கோவிந்தகுடி சிக்கந்தர் 

7397570478

து.செயலாளர் :

சக்கராப்பள்ளி நஜிமுதீன்

7708554748

தொண்டரணி செயலாளர்:


மருத்துவரணி செயலாளர்:
சாகுல் மேலக்காவேரி
9944338848

வர்த்தகரணி செயலாளர்
முஹம்மது பாரூக்
9488359351


மாணவரணி செயலாளர்
இம்ரான் 
8870920902 


மாவட்ட நிர்வாகிகள்தலைவர்:


சிக்கந்தர்


9384357357செயலாளர்:


அய்யூப்கான்


9488381158பொருளாளர்:


சாகுல் பண்டாரவடை


9965596903து.தலைவர்:

திருமங்கலகுடி ஃபாருக்


9965852468
து.செயலாளர்:


அப்துல் ரஷீத்


8300867199
து.செயலாளர்:


குடந்தை சாதிக்


9159959911து.செயலாளர்:

முஹம்மது பாரித்


8870542730து.செயலாளர்:


கோவிந்தகுடி சிக்கந்தர்


7397570478
து.செயலாளர்:


சக்கராப்பள்ளி நஜிமுதீன்


7708554748
மருத்துவரணி செயலாளர்:


சாகுல் மேலக்காவேரி


9944338848
வரத்தகரணி செயலாளர்:


முஹம்மது பாரூக்


9488359351
/>மாணவரணி செயலாளர்:


இம்ரான்


8870920902
/>ரியாத் மண்டல பொறுப்பாளர்கள்

ராஜ் முஹம்மது-கருப்பூர் குடந்தை
00966559344623

ஜமால் ஹுசைன்- ஆவணியாபுரம்
00966502242651

கதிரை ஹாஜா - ஆவணியாபுரம்
00966509033239

பதிவுகளின் தொகுப்பு

பிரபலமானவை